Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Statická analýza ocelové lávky pro pěší 

  Mareková, Adela
  Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších. Pomocou programu RFEM 5.16 sú vytvorené dva rôzne modely tejto konštrukcie. Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, druhý ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Stropní deska nemocniční budovy 

  Lehoťák, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom tvaru a výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stropu nad 6. NP Fakultnej nemocnice v Bohunicích. Výpočet vnútorných síl bol prevedený metódou náhradných ...
 • Železobetonová monolitická nádrž 

  Renczes, Gábor
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...