Now showing items 1-2 of 2

  • Lávka pro pěší přes řeku Svratku 

    Hlava, Martin
    Předmětem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší přes řeku Svratku. Práce obsahuje statický výpočet konstrukce lávky o jednom poli, který byl vybrán ze tří variant. Vybraná varianta je tvořena předpjatou ...
  • Úprava betonové průvlakové konstrukce 

    Fiala, Adam
    Bakalářská práce se zabývá zesílením vícepodlažní konstrukce z betonů nižších pevností pro účely fitness centra. Průvlaky jsou zesíleny volně vedenými lany, trámy přídavnou výztuží s použitím stříkaného betonu. Desky jsou ...