Now showing items 1-4 of 4

 • Nestabilita řezu při dělení mezních tlouštěk plechů laserovým paprskem 

  Kadlec, Zdeněk
  Diplomová práce se zaobírá možnostmi řezání silných ocelových plechů pomocí laseru a problémy, které při řezu vznikají. Jejich technologickým zkoumáním a řešením. Metodika řešení spočívá ve výzkumu interakce laserového ...
 • Nové aspekty svařování metodou MIG/MAG 

  Minich, Marek
  Bakalářská práce pojednává o svařování metodou MIG/MAG a metodami z ní vycházející. Těmito metodami jsou CMT a CMT Advanced, které jsou v současné době nadále zdokonalovány. Jsou zde popsány jejich principy, výhody, využití ...
 • Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy 

  Jiskra, Milan
  Vývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s ...
 • Vliv vneseného tepla na vlastnosti a strukturu svarového spoje duplexní oceli. 

  Němec, Karel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie se zabývá zkoumáním vlivu vneseného tepla na vlastnosti a strukturu duplexní oceli jakosti 1.4462. Zkušební vzorky, na kterých byly provedeny ...