Now showing items 1-20 of 53

 • Budova pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Opatřilová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody. Úvodní část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní ...
 • Budova šaten a umýváren pro zaměstnance - zdravotně technické instalace 

  Raputa, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního vodovodu a odváděním odpadních a dešťových vod z výrobního objektu o třech nadzemních podlažích. Teoretická část se zabývá problematikou hromadných hygienických zařízení, ...
 • Bytový dům - modernizace zdravotně technických instalací 

  Prokop, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zásobování bytového domu v Brně vodou a odváděním odpadních a dešťových vod. Teoretická část pojednává o ústřední přípravě teplé vody. Ve výpočtové části je proveden návrh a výpočet rozvodů ...
 • Detached low energy house 

  Slaný, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává technické řešení novostavby rodinného domu na základě daného architektonického návrhu. Budova je navržena, aby odpovídala nízkoenergetickému standardu. Objekt je čtyřpodlažní, postavený ve ...
 • Modernizace zdravotně technických instalací bytového domu 

  Műller, Martin
  Daná bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v městě Brně. Teoretická část řeší problematiku materiálů používaných pro rozvody vody. Projektová část se zabývá zdravotně technickými ...
 • Možnosti využití šedých vod 

  Bogáňová, Ida
  Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů, myček a praček. Jejich úpravou je možné získat tzv. vodu bílou, kterou lze využít např. na splachování toalet a pisoárů, zalévání zeleně nebo k úklidu. ...
 • Návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě 

  Jurek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobováním vodou v bytovém domě. Teoretická část práce řeší zpětné využívání splaškových odpadních vod. Technická část práce řeší vnitřní rozvody ...
 • Rekonstrukce sportovního areálu - zdravotně technické instalace 

  Kohutek, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v čás-ti rekonstruovaného sportovního objektu STARS v městě Třinci. Řešená část objektu je jed-nopodlažní s užitným podzemním podlažím. V teoretické části ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v mateřské škole 

  Ondrášek, Filip
  ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v mateřské školce. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé vody jako provozní. Práce obsahuje návrh několika variant s jejich posouzením. ...
 • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Maceček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.
 • Využití srážkových vod v průmyslovém objektu 

  Vacek, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických instalací a plynovodních zařízení v průmyslovém objektu. Teoretická část řeší využívání srážkových vod v objektu jako vody provozní a experimentální stanovení průtoku a ...
 • Využití srážkových vod ve sportovním a kulturním centru 

  Bardonová, Hedvika
  Diplomová práce je zaměřena na využívání srážkových vod ve sportovním a kulturním centru a s tím související vypracování projektu zdravotně technických instalací. Teoretická část je zaměřena na představení problematiky ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově s prodejnou 

  Polický, Robin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část řeší téma používaných materiálů pro výrobu potrubí a vhodnost použití na základě vlastností materiálu. Výpočtová a projektová ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Štefánek, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v novostavbě bytového domu v městě Jedovnice na ulici Na Větráku. Bytový dům má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s celkem 26 ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vaněrka, Zdenek
  Bakalářská práce se zabývá odváděním odpadních a dešťových vod, zásobováním vodou a plynem v bytovém domě. Teoretická část práce řeší dispoziční uspořádání hygienických zařízení v bytových domech. Technická část řeší vnitřní ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Měrka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Praze. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Měrka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Brně. Jedná se o bytový dům se šesti nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Marková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Brně a jejich napojením na stávající inženýrské sítě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemím ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě se sociálními byty 

  Kucharik, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v domě se sociálními byty v Uničově. Jedná se o třípodlažní dům s jedním podzemním podlažím. Byty se nachází ve dvou nadzemních podlažích. V teoretické ...