Now showing items 1-9 of 9

 • Budova pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Opatřilová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody. Úvodní část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní ...
 • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Maceček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

  Vilhelmová, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v obytné budově v Brně. Teoretická část se věnuje vývoji bytových jader postupem času. Experimentální část je zaměřena na varianty zadaného bytového jádra. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v přístavbě průmyslového závodu 

  Moštěk, Jan
  Daná bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace pro zadaný objekt administrativní budovy, které bude provedena, jako novostavba k halovému objektu v průmyslovém areálu. V teoretické části ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu fotbalových šaten 

  Zumr, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace v budově sportovního klubu. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a tzv. chytrými armaturami, které lze řídit a sledovat vzdáleně přes ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Ivan, Aleš
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace v polyfunkčním domě 

  Vaněrka, Zdenek
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací v polyfunkčním domě ve městě Kunštát. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na potřebu vody. Experimentální část je zaměřena ...