Now showing items 1-2 of 2

  • Mazání vznětových a zážehových motorů 

    Krejčí, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
  • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

    Vanda, Marek
    Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...