Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví v příspěvkové organizaci 

  Jedonová, Radana
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví příspěvkové organizace. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní společnosti 

  Pagáčová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou směrnic pro účetnictví ve společnosti DK mont s. r. o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která souvisí se zkoumanou problematikou. Druhá část této práce je ...
 • Směrnice účetní jednotky k zásobám vlastní činnosti 

  Malášek, Robert
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásob vytvořených vlastní činností ve společnosti Strojírny Prostějov, a.s. V první části je práce zaměřena na teoretická východiska vztahující se k této oblasti. V analytické části ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Malášek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

  Koubková, Martina
  Diplomová práce se zabývá oblastí zpracování vnitropodnikových směrnic ve společnosti quick-mix k.s. V teoretické části vysvětluji pojem a obecný význam vnitropodnikových směrnic, dále požadavky na vypracování konkrétních ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Rulíšková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Foralová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Adamcová, Julie
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice pro oblast zásobování a skladování v obchodní společnosti. Jako první jsou vymezeny teoretické pojmy, které se vztahují k vnitropodnikovým směrnicím a ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Daňková, Alena
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení vnitropodnikové směrnice nejmenované společnosti ZYX, a.s. První část je zaměřena na seznámení s právní regulací účetnictví, tvorbou vnitropodnikové směrnice, zásoby, jejich ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Vondráček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti LBtech a.s. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic, dlouhodobý majetek a jeho vymezení, odpisy a účtování dlouhodobého ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

  Bartošíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Hlaváčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Mahdalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi kapitálové společnosti. První část je zaměřena na teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, dlouhodobý majetek, jeho evidenci, odpisy a účtování. Druhá část ...