Now showing items 1-7 of 7

 • Čistění olověných předmětů pomocí plazmatu 

  Bubnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce řeší problematiku aplikace nízkotlakého vodíkového a argon-vodíkového plazmatu na vrstvy korozních produktů olova. Existuje mnoho historických objektů, které vyžadují pečlivé odstranění korozních ...
 • Effect of Hydrogen Plasma on Model Corrosion Layers of Bronze 

  Miková, Petra; Sázavská, Věra; Mika, Filip; Krčma, František (IOP Publishing, 2016-05-17)
  Our work is about plasmachemical reduction of model corrosion layers. The model corrosion layers were produced on bronze samples with size of 10 x 10 x 5 mm3, containing Cu and Sn. Concentrated hydrochloric acid was used ...
 • Příprava modelových korozních vrstev na železe a jejich plazmochemická redukce. 

  Sázavská, Věra
  Plazmochemická redukce korozních vrstev na kovech využívá redukčních účinků radiofrekvenčního vodíkového nízkotlakého plazmatu při ošetřování kovových archeologických nálezů. Vlivem plazmochemické redukce se inkrustační ...
 • Redukce korozních vrstev mosazi pomocí nízkotlakého nízkoteplotního plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato práce pojednává o odstranění vrstev korozních produktů, které se mohou vyskytovat na archeologických nálezech. K redukci korozních vrstev bylo použité nízkotlaké nízkoteplotní plazma. Experimenty byly provedeny na ...
 • Redukce korozních vrstev na bronzu pomocí vodíkového plazmatu 

  Miková, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na plazmochemickou redukci modelových korozních vrstev připravených na bronzových vzorcích. Bronz byl hlavním materiálem pro výrobu předmětů v tzv. době bronzové. Nejprve byl velmi vzácný, ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mědi 

  Šimšová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mědi. Proces je založen na použití nízkotlakého vodíkového RF plazmatu, ve kterém jsou vzorky ošetřovány po dobu několik hodin. Pro ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazi 

  Řádková, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je plazmochemické ošetření archeologickým artefaktů, především plazmochemické ošetření korozních vrstev mosazi. Pro tento proces bylo použito nízkotlaké, nízkoteplotní vodíkové plazma. ...