Now showing items 1-6 of 6

 • Klec výtahu 

  Matoušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá pevnostním výpočtem rámu klece výtahu o nosnosti 400 kg (5 osob) a výpočtem maximální vzdálenosti mezi kotvami vodítek. Jmenovitá rychlost výtahu je 1 m.s -1. Součástí je analýza rámu pomocí metody ...
 • Návrh roštu výtahového stroje a vodítek 

  Viktora, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolou návrhu roštu výtahového stroje a pevného závěsu lan, pro osobní výtah s nosností 675 kg. Hlavní náplní je pevnostní analýza pomocí metody konečných prvků. Dále byl proveden výpočet ...
 • Rám kabiny hydraulického výtahu 

  Šmotlák, Juraj
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom rámu výťahu s nosnosťou 1600kg a výpočtom vzdialenosti medzi kotvami vodítok. Rýchlosť výťahu je 0,48 m/s. Súčasťou je analýza rámu pomocou metódy konečných prvkov v programe I-DEAS.
 • Rám klece výtahu 

  Mikšík, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg, pomocí metody konečných prvku (MKP). Součástí je výpočet ukotvení vodítek a jejich pevnostní kontrola dle normy ČSN ...
 • Výroba a testování vodítka řetězu na jízdním kole 

  Piruch, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním vodítka řetězu na horské kolo typu cross country. V první části je provedena rešerše konstrukčních řešení dostupných vodítek. Poté se práce věnuje návrhu vlastního ...
 • Výtah pro přepravu osob 675 kg 

  Špunar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosného rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg. Její hlavní náplní je následná pevnostní analýza pomocí Metody konečných prvků (MKP). Práce rovněž obsahuje výpočet ...