Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza spotřeby vody v městě Brně 

    Růžička, Jaroslav
    Spotřeba vody je množství vody odebrané odběrateli vodovodní sítě. Při dopravě vody ve vodovodní síti dochází ke ztrátám. Kontrola ztrát je jedna z hlavních povinností provozovatelů vodovodní sítě. Velikost těchto ztrát ...
  • Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna 

    Konečný, Pavel
    Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na ...