Now showing items 1-2 of 2

  • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

    Škoda, Adam
    Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
  • Měření vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry 

    Kořínková, Ksenia
    Předkládaná práce se zabývá analýzou vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry. Teoretická část řeší návrh RC prvků, na nějž navazuje jejich realizace. Součástí práce je měření odporů a zjištění závislosti ...