Now showing items 1-4 of 4

 • Energetický potenciál vody v chovných nádržích 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto bakalárska práca je rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodných elektrární a vodných turbín použiteľných pri malých zdrojoch elektrickej energie. Druhá časť je zameraná na návrh malého mikrozdroja ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Števček, Tomáš
  Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodnej energie a špecifikáciou súčastí vodných diel. Druhá časť je zameraná na návrh malej vodnej elektrárne a kladie si za cieľ skúmať využitie vodného toku ...
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES SR 

  Slávik, Gabriel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematiku využitia obnovitežných zdrojov energie a ekonomickom prínose. V prvej časti práci je popísaný súčasný stav energetickej sústavy SR, inštalovaný výkon, výroba elektrickej energie, ...