Now showing items 1-5 of 5

 • Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje 

  Lána, Radim
  Byla provedena studie bioakumulace POP v potravním řetězci a historických trendů hladin POP v sedimentech Brněnské přehrady. Současné úrovně kontaminantů byly stanoveny v jelci tloušti z řeky Svratky a rovněž byla posouzena ...
 • Politika vody 

  Dvořáková, Dana
  Práce má za cíl neotřelým způsobem seznámit diváka s problematikou vody na území České republiky a s její distribucí v rámci krajiny. Její charakter, který se přibližuje dokumentárnímu zpracování, však explicitně nepopisuje ...
 • Ryba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmak 

  Milatová, Martina
  V současné době nabývá na významu problematika reziduí léčiv v odpadních a následně povrchových vodách, neboť jejich spotřeba v lidské populaci neustále stoupá. Je proto vhodné monitorovat nejen tato farmaka, respektive ...
 • Syntetické vonné látky ve vodním ekosystému 

  Guryčová, Hana
  Syntetické vonné látky, neboli musk sloučeniny jsou uměle připravené vonné organické látky, které jsou hojně využívány po celém světě jako aroma přidávané do různých produktů osobní péče, kosmetiky, mýdel, detergentů, ...
 • Zhodnocení nálezů polychlorovaných bifenylů v bioindikátorech živočišného původu - rybách 

  Doušová, Petra
  V bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena problematiky využití ryb jako bioindikátoru pro stanovení úrovně znečištění vodního ekosystému. Jako xenobiotikum byly vybrány polychlorované bifenyly (PCB), které ...