Now showing items 1-2 of 2

  • Dům krátké cesty 

    Šámalová, Daniela
    Zadané území se nachází v Brně v městské části Židenice. Je omezeno ze západu železniční tratí Brno-Židenice, na východě ulicí Koperníkova, ze severu Lazaretní a konečně na jihu rušnou ulicí Bubeničkova, nedaleko se nachází ...
  • Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice 

    Ujházy, Adriana
    Diplomová práce se zabývá návrhem protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území Palkovice. Požadavek na zhotovení vzešel od obce Palkovice, kde je vzhledem k situování vesnice, podhůří Beskyd, velmi sklonitý ...