Now showing items 1-1 of 1

  • Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu 

    Němec, Jan
    Tato práce se zabývá způsoby čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu k dalšímu využití. Úvod je věnován technologiím na úpravu bioplynu a současné situaci nakládání s bioplynem v České republice. Stěžejní kapitolou je ...