Now showing items 1-1 of 1

  • Nekonvenční metody obrábění 

    Hanuska, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá podrobným rozborom nekonvenčných technológií obrábania. V prvej časti je spracovaná charakteristika a základný princíp jednolivých nekonvenčných metód. V druhej časti sú analyzované technologické ...