Now showing items 1-18 of 18

 • Agreements and Disagreements between Automatic and Human Speaker Recognition 

  Valenta, Jakub
  Tato práce se zabývá problémem rozpoznáváním mluvčího. Uvedený pojem je definován a doplněn o jednotlivé metody, které s ním souvisí. Cílem práce je poukázat na shody a rozdíly mezi lidským a automatickým procesem rozpoznávání ...
 • Analýza formantových oblastí při zpívaných samohláskách 

  Kukosa, František
  Práce se zabývá analýzou formantových oblastí mužských hlasů při zpívaných samohláskách pro plný (operní), hrudní a hlavový rejstřík. Výsledky se opírají o zpracování nahrávek pěti zpěváků, pořízených v bezodrazové komoře. ...
 • Detektor dětského pláče 

  Sobotková, Šárka
  Práce projednává o dětském pláči jeho vzniku, funkci a fyziologickém popisu hlasového ústrojí. Nejprve byly záznamy dětských pláčů nasnímány a provedena časově-frekvenční analýza, ze které bylo zjistěno v jakém frekvenčním ...
 • Hlasové kodéry pro nízké přenosové rychlosti 

  Leitner, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou kodérů a vokodérů používaných ve zpracování řečového signálu. Cílem práce je vytvořit ucelenený přehled koderů a vokodérů včetně popisu jejich vlastností, v druhé části pak simulace ...
 • Hlasové vypínání elektrických přístrojů 

  Rozsypálek, Lukáš
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o zpracování akustického signálu před samotným rozpoznáváním slov. Jsou zde popsány metody pro automatické rozpoznávání slov a získávání příznaků. Mezi tyto metody patří ...
 • Identification Of Patients At The Risk Of Lewy Body Diseases Based On Acoustic Analysis Of Speech 

  FernándezMartínez, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Lewy body diseases (LBDs) is a group of neurodegenerative diseases that consists of Parkinson’s disease and dementia with Lewy bodies, that are generally very crucial to be diagnosed in their prodromal state. In the frame ...
 • Implemetace detektorů hlasové aktivity s využitím open-source knihoven v jazyce C 

  Mach, Václav
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce hlasové aktivity. Jsou zde teoreticky popsány dva typy: energetický a statistický detektor, jejichž funkce je ověřena v prostředí Matlab. Dále je řešena implementace ...
 • Integracia hlasu a optimalizácia dátových prenosov 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá návrhmi skvalitnenia dialkovej komunikácie v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o prechod na nový systém prenosu dát a integráciu hlasu do tohoto systému.
 • Inteligentní jednací místnost ovládaná hlasem 

  Bauer, Jan
  Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat systém hlasového ovládání místnosti. Pro řešení práce je použit Phonexia Speech Engine, který je produktem společnosti Phonexia. Základem pro celý systém je minipočítač ...
 • Jak udělat technický projev/prezentaci originální a poutavou. 

  Gilyazov, Danil
  Velké množství učitelských technik veřejného projevu vznikla již v době kdy se lidé naučili komunikovat, toto dělá dnešní prezentaci něčím víc než pouze projevem řeči. Lidé studující lungvistiku prokázali že effectivní ...
 • Konvergované řešení hovorových služeb 

  Mácha, Tomáš
  Rozvoj technologie VoIP je neodmyslitelně spojen s faktory rychlého růstu kvality a rychlosti připojení k Internetu. Nasazení technologie VoIP se stalo jednou z klíčových oblastí konvergence komunikačních a informačních ...
 • Konverze hlasu 

  Schwarz, Ivan
  Práce je věnována tvorbě systému pro konverzi hlasu. Metodám, jež hlas jednoho člověka upraví tak, aby ho bylo možné zaměnit za hlas člověka jiného. V první části je popsán harmonický a šumový model (HNM), který se stará ...
 • LPC kódování řeči 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní práce "LPC kódování řeči" je studie problematiky této metody parametrického zdrojového kódování, vysvětlení matematických postupů, které se při ní užívají (lineární predikce, autokorelace, Levinson-Durbinův algoritmus, ...
 • Odemykání brány hlasem 

  Bauer, Jan
  Cílem této práce je vytvoření zařízení pro autentizaci řečníka podle hlasu. V řešení je použito knihovny BSAPI, která byla vyvinuta společností Phonexia. Knihovna je napsána v jazyce C++ a byla portována na zařízení Raspberry ...
 • Tvorba IMS aplikací 

  Nagy, Ľuboš
  Diplomová práca sa zaoberá základnou štúdiou architektúry IMS a možnosťami vývoju aplikácie v nej. V prvej časti práce je popísaná generická architektúra IMS ako vrstvový model rozdelený na štyri logické vrstvy s popisom ...
 • Využití metody konečných prvků pro modelování šíření hlasu vokálním traktem a okolo hlavy člověka 

  Tomeček, Vojtěch
  Předložená diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu určeného ke zkoumání šíření akustických vln vokálním traktem člověka a prostorem okolo jeho hlavy. Práce obsahuje krátký přehled anatomie relevantních ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...