Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza telefonního hovoru mezi dvěma lidmi 

  Herceková, Monika
  Tato práce se zabýva analýzou telefonního hovoru mezi dvěma lidmi. Popisuje možné projevy řeči a ticha v nahrávce a zdůvodňuje kritéria pro vyslechnutí si nahrávky. V práci je navrhnutý a implementovaný prototyp aplikace ...
 • ASR Systems in Noisy Environment: Analysis and Solutions for Increasing Noise Robustness 

  Rajnoha, J.; Pollak, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper deals with the analysis of Automatic Speech Recognition (ASR) suitable for usage within noisy environment and suggests optimum configuration under various noisy conditions. The behavior of standard parameterization ...
 • Detekce lidské řeči v audio nahrávce 

  Břenek, Roman
  Tato práce se zabývá technikami detekce lidské řeči v nahrávkách. Je nutné při rozpoznávání správně klasifikovat všechny neřečové segmenty a naopak rozpoznat veškerou řeč i v hlučných a zašuměných prostředích. V práci je ...
 • Identifikace hudby, řeči, křiku, zpěvu v audio (video) záznamu 

  Danko, Michal
  Tato práce navazuje na trend posledních desetiletí ve využívaní neuronových sítí za účelem odhalení řeči v zašuměných datech. Text začíná základními poznatky o probíraných tématech, jako jsou audio příznaky, strojové učení ...
 • Kdy kdo mluví? 

  Tomášek, Pavel
  Práce se věnuje implementaci diarizace mluvčího. Popisuje jednotlivé komponenty diarizačního systému, který umí zodpovědět otázku "kdy kdo mluví". Mezi součásti takového systému patří postupně extrakce příznaků vstupních ...
 • Methods for Speech SNR Estimation: Evaluation Tool and Analysis of VAD Dependency 

  Vondrasek, M.; Pollak, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  The dynamic range of broadband digital system is mostly limited by harmonics and spurious arising from ADC nonlinearity. The nonlinearity may be described in several ways. The distinction between static and dynamic ...
 • Metody pro zvýraznění řeči 

  Kukučka, Peter
  Cílem práce je objasnit některé jednokanálové metody pro zpracováni řeči. V této práci jsou rozebrané metody: základní metoda spektrálního odečítání, modifikovaná metoda spektrálního odečítání, pásmové spektrální odečítání ...
 • Voice Activity Detection 

  Ent, Petr
  Práce pojednává o využití support vector machines v detekci řečové aktivity. V první části jsou zkoumány různé druhy příznaků, jejich extrakce a zpracování a je nalezena jejich optimální kombinace, která podává nejlepší ...