Now showing items 1-5 of 5

 • Pájení laserovou diodou 

  Straka, Michal
  ato práce se zabývá problematikou pájení pomocí laserové diody. Teoretická část shrnuje obecné a získané poznatky o technologii pájení a materiálech, které se v tomto procesu vyskytují. Dále popisuje faktory, které ovlivňují ...
 • Porovnání pájek pro výkonové moduly 

  Spaček, Marek
  Táto práca podáva náhľad na výkonové polovodičové moduly, technológie v nich požívané a niektoré procesy používané na ich výrobu. Popisuje aj niektoré kvalitatívne kritériá pre spájkovaný spoj medzi DBC substrátom modulu ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací 

  Kropáč, Pavel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá vznikem, rozdělením a recyklací stavebního a demoličního odpadu. Následně se zabývá recykláty vyrobených z těchto stavebních a demoličních odpadů a jejich možným uplatněním v ...
 • Spolehlivost bezolovnatého pájeného spoje 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá tvorbou voidů v bezolovnatém pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány typy voidů, princip vzniku, vliv na spolehlivost spoje, vliv přetavovacího profilu na tvorbu voidů a vliv povrchových úprav na ...