Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh tržního ocenění podniku 

    Brdička, Karel
    Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. ...
  • Oceňování stavebního podniku 

    Palasová, Lenka
    Diplomová práce na téma ocenění stavebního podniku je zaměřena na vysvětlení pojmu hodnota a jejich různých podob a užití, na vymezení postupu ocenění podniku, kdy jsou rozebrány některé dílčí části, ale hlavní součástí ...