Now showing items 1-10 of 10

 • Automobilový audiozesilovač 

  Vičar, Ondřej
  Náplní této bakalářské práce je návrh čtyřkanálového koncového audiozesilovače o výkonu 4 × 60 W určeného pro použití v automobilech. Koncový zesilovač je řešen zapojením s integrovanými obvody LM3886T a je doplněn návrhem ...
 • Koncový zesilovač a subwoofer pro automobil 

  Kolka, René
  Tato práce popisuje návrh dvou výkonových zesilovačů pro subwoofer a pro čtyři základní automobilové reproduktory. Dále je součástí práce řešení napájecích obvodů těchto zesilovačů. Ovládání zesilovačů je realizováno pomocí ...
 • Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech 

  Jezerčák, Martin
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť menič napätia 12 V / 230 V pre použitie v automobiloch. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Skladá sa celkovo z troch kapitol. V prvej kapitole som rozpracoval ...
 • Měnič s velmi nízkým vstupním napětím 

  Jaško, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a testováním zvyšujícího měniče stejnosměrného napětí pro transformaci světelné energie přijaté fotodiodou na elektrickou energii s výstupním napětím dostatečným pro napájení digitálních ...
 • Měření radioaktivního záření se záznamem geolokace 

  Bali-Jenčíková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší radioaktivity, druhů radioaktivního záření a možnosti detekce záření. Jsou zde popsány druhy detektorů ionizujícího záření. Práce obsahuje popis a princip funkce GPS systému. Obsahem ...
 • Měřič obsahu alkoholu v dechu 

  Šmíd, Josef
  Tato práce se věnuje možnostem měření obsahu alkoholu v organismu, jejich srovnání a možností využití v praxi. Rovněž se zabývá návrhem jednoduchého měřiče obsahu alkoholu v dechu s využitím polovodičového čidla.
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V 

  Klčo, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem a konstrukcí střídače napětí z 12 V stejnoměrného napětí na 230 V/50 Hz střídavého napětí pro napájení spotřebičů do maximálního výkonu 250 W. Jako řídící obvod byl použit IO TL494CN. Součástí ...
 • Systém přizpůsobení zátěže převodníku energie 

  Halama, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá získáváním elektrické energie z energie mechanické. Mechanickou energie může být přeměněna na elektrickou pomocí vibračního mikrogenerátoru. Je zde také pojednáno o získávání energie z různých ...
 • Záložní střídavý zdroj 230 V 

  Jansa, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou záložních zdrojů pro oběhová čerpadla topení na tuhá paliva. Praktická část je tvořena konkrétním návrhem záložního zdroje, pro oběhová čerpadla rodinného domu 230V/AC o maximálním výkonu ...