Now showing items 1-18 of 18

 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků zejména v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody zapojení ...
 • Comparison of Several Modes in Simple ARC Second-Order Filter 

  Dostal, T.; Rybin, A. I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-07)
  In this paper the popular, multiple-feedback, ARC single opamp, highpass second-order filter is proposed in several types of modes, namely voltage, current and hybrid ones. These modes are studied and compared in detail. ...
 • Digitally Programmable High-Q Voltage Mode Universal Filter 

  Singh, D.; Afzal, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  A new low-voltage low-power CMOS current feedback amplifier (CFA) is presented in this paper. This is used to realize a novel digitally programmable CFA (DPCFA) using transistor arrays and MOS switches. The proposed ...
 • Dual-Mode Multifunctional Reconnection-less Reconfigurable Filter 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Dostál, Tomáš (Kaunas University of Technology, 2020-06-29)
  A novel solution of a reconnection-less reconfigurable filter is being presented. The filter works in the current mode, voltage mode and mixed mode (voltage to current) offering sixteen transfer functions in total. The ...
 • Fázovací obvody s moderními funkčními bloky 

  Horák, Ondřej
  Tato práce se věnuje fázovacím článkům. Postupně bude rozebrán princip fázovacích článků, jejich vlastnosti, návrh n-tého řádu těchto obvodů a následně budou vybrány a popsány některé funkční bloky, pomocí kterých se dají ...
 • Functional Blocks and Biquadratic ARC Filters using Transimpedance Amplifiers 

  Dostal, T.; Prokop, R.; Sarman, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-04)
  The aims of the article are design and analysis of modern circuits including high performance functional blocks and biquadratic filters using transimpedance amplifiers. Here are given various types of these circuits, that ...
 • Multifunkční elektronicky nastavitelné filtry KHN 

  Harsa, Jan
  V této bakalářské práci jsou řešeny a prezentovány některé typy KHN filtrů s různými aktivními prvky v proudovém, napěťovém i smíšeném módu. Velká pozornost je věnována použití tzv. diamantového tranzistoru, který v těchto ...
 • Návrh filtrů v proudovém, napěťovém a smíšeném módu s OZ pomocí autonomních obvodů 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce popisuje postup při návrhu kmitočtových filtrů s operačním zesilovačem pomocí autonomního zapojení. Nejprve je tu uveden postup odvození zobecněných autonomních obvodů s operačním zesilovačem, ze ...
 • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

  Jašek, František
  Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
 • Obvody pro analogové zpracování signálů na bázi nekonvenčních aktivních prvků 

  Khatib, Nabhan
  Disertační práce se zabývá zaváděním nových struktur moderních aktivních prvků pracujících v napěťovém, proudovém a smíšeném režimu. Funkčnost a chování těchto prvků byly ověřeny prostřednictvím SPICE simulací. V této práci ...
 • Přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky 

  Vyskočil, Jiří
  Tématem mé bakalářské práce je přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky. Jedná se o návrh multifunkčních kmitočtových filtrů. Výhodou přímé realizace přenosové funkce je např. snadná modifikace ...
 • Pseudo-Differential Frequency Filter Using Conveyors 

  Milota, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The author of this article deals with the design and analysis of a pseudo-differential filter. This designed filter works in voltage mode and is a second-order low pass filter. The filter uses three current conveyors and ...
 • Syntéza elektronicky rekonfigurovatelných kmitočtových filtrů 

  Michalička, Filip
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu filtračných štruktúr, ktoré majú jeden vstup a jeden výstup s~elektronicky rekonfigurovateľnou zmenou prenosovej funkcie použitím netradičných obvodových aktívnych prvkov, ktoré umožňujú ...
 • Syntéza frekvenčních filtrů se schopností elektronické rekonfigurace 

  Theumer, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu frekvenčních filtrů s elektronickou rekonfigurací jejich přenosové funkce. Cílem bylo navrhnout nové filtrační struktury v napěťovém i proudovém módu s využitím vhodné návrhové ...
 • Systematický návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů 

  Milota, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčných filtrov vyšších rádov. Navrhnuté filtre pracujú v napäťovom móde a jedná sa o filter dolnej priepusti druhého rádu a filter pásmovej zádrže druhého ...
 • Vícefunkční přeladitelný aktivní filtr. 

  Šotner, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem ARC multifunkčních filtrů používajících moderní funkční bloky. Tyto bloky jsou například rychlé napěťové operační zesilovače (OZ), transadmitanční zesilovače (OTA), proudové konvejory ...