Now showing items 1-9 of 9

 • Elektroléčba 

  Slavíček, Milan
  Cílem této práce je navrhnout jednoduchý generátor pro elektroléčbu. V úvodní části se zabývá vlastnostmi tkání a rozdělením proudů používaných v elektroléčbě. Návrhová část pak obsahuje návrh jednotlivých částí generátoru ...
 • Měření hmotnosti pomocí tenzometrů z elektronických vah 

  Šenfluk, Petr
  Tématem semestrálního projektu je měření hmotnosti s využitím tenzometrů z levných digitálních vah. Práce popisuje problémy spojené s použitím tenzometrů, jako jsou teplotní kompenzace a požadavky přesné napěťové reference ...
 • Napěťová reference s LTZ1000 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca pojednáva a problematike stability napäťovej referencie s LTZ1000(A). V úvode sú špecifikované najhlavnejších parametre napäťovej referencie z hľadiska stability a uvedené je rozdelenie napäťových referencií podľa ...
 • Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu 

  Kotrč, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem napěťových referencí. Porovnává dosažené výsledky optimalizace bipolární reference typu Brokaw s referencemi MOSovými. Uvedená principiální schémata jsou vysvětlena, postupně rozdělena na úroveň ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Návrh nízkonapěťového napájecího a referenčního bloku založeného na teplotně stabilní napěťové referenci 

  Mudroch, Michal
  V tejto diplomovej práci je rozpracovaný návrh napájacieho bloku využívajúc technológiu I3T25. V teoretickej časti sú popísané základné štruktúry používané v návrhu, využívajúc CMOS a bipolárnu technológiu. Ďalej sú popísané ...
 • Návrh převodníku DA s plně diferenčním výstupem v technologii CMOS 

  Mácha, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem osmibitového digitálně – analogového převodníku s plně diferenčním výstupem v technologii I3T25 firmy ON Semiconductor. Práce obsahuje popis základních zapojení a vlastností ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...
 • Univerzální napájecí zdroj s mikrokontrolérem 

  Jorda, Ivo
  Cílem této diplomové práce je návrh nastavitelného zdroje se symetrickým výstupem ±25 V, a dále pevného spínaného zdroje o výstupním napětí 5 V. Maximilní zatížitelnost zdoje je 3 A. Na začátku práce je jednoduše popsán ...