Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza provozu trakční napájecí stanice 

  Lakomý, Marek
  Práce se zabývá analýzou chodu kombinované trakční napájecí stanice. První kapitola nabízí rozbor tuzemských trakčních soustav a detailně popisuje konkrétní stanici. Následující kapitola navazuje na první tak, že získané ...
 • Efektivní použití obvodů zlomkového řádu v integrované technice 

  Kadlčík, Libor
  Integrace a derivace jsou obvykle známy pro celočíselný řád (tj. první, druhý, atd.). Existuje ale zobecnění pro zlomkové (neceločíselné) řády, které lze implementovat pomocí elektronických obvodů zlomkového řádu (případně ...
 • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 

  Hadwiger, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, na jejichž základě byl zvolen nejlepší možný způsob nabíjení. Zohledňuje se kapacita akumulátorů, což znamená využití ...
 • Laboratorní zdroj s vysokou účinností 

  Tejmlová, Lenka
  Práce uvádí čtenáře do problematiky napájecích zdrojů v elektrotechnice. Popisuje jejich obecné vlastnosti a pro uvedené typy zdrojů uvádí jejich popis a charakteristiky. Na základě těchto poznatků je práce dále zaměřená ...
 • Napájecí zdroj s reverzací proudu 

  Hrdina, Adam
  Práce se zabývá návrhem regulovaného napájecího zdroje, který umožňuje i opačný směr proudu. Zdroj také dokáže pracovat jako elektronická zátěž. Zdroj má plynulé nastavení výstupního napětí 0 až 50 V a plynulé nastavení ...
 • Palubní multifunkční jednotka pro motocykly 

  Netáhlo, Tomáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizací palubní multifunkční jednotky pro motocykly. Úkolem zařízení je měření rychlosti, otáček motoru, teploty okolí, teploty motoru, teploty v sání, včetně příslušné signalizace přepětí ...
 • Řízení dvoukřídlé brány 

  Koždoň, Ondřej
  V této bakalářské práci je navržena a detailně popsána elektronika, která je bateriově napájená a slouží pro řízení dvoukřídlých bran s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...
 • Snižujícího měnič napětí 

  Koutný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením řešení a konstrukcí stejnosměrných napěťových měničů. Nejprve jsou popsány jednotlivé typy měničů, z kterých následně vybereme typy zdrojů pro konstrukci. V dalších kapitolách se práce ...