Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza nejistot měření v plynárenství 

    Dominik, Jan
    Bakalářská práce řeší problematiku nejistot v oboru měření průtoku plynu. Zaměřuje se především na vytipování možných zdrojů nejistot s novým prototypem měřidla na energetickou hodnotu plynu, který byl testován přímo na ...
  • Měření průtoků plynů 

    Hniličková, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření objemového průtoku plynu, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. Analýzou současných měřících metod. Dále porovnáním měřících průtokoměrů, jejich využití a funkčnost.