Now showing items 1-3 of 3

 • Mechanický výpočet vedení 110 kV 

  Guliš, Tomáš
  Pri návrhu vonkajšieho vedenia musíme rešpektovať mnoho vplyvov, ktoré na neho pôsobia. Sú to elektrické vplyvy a mechanické , ktoré sú spôsobené za normálnych podmienok vetrom, námrazou a teplotou. Táto bakalárska práca ...
 • Porovnání klasického AlFe vedení s technologiemi ACCC 

  Hrachiar, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá porovnaním vedenia s klasicky používanými „AlFe“ lanami (technológia ACSR – aluminium conductor steel reinforced) a vedenia s použitou technológiou ACCC (aluminium conductor composite core). Prvá ...
 • Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV 

  Kopunec, Kristián
  Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. ...