Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybraných alergenů ve vonných kompozicích 

  Koláčková, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na alergenní vonné látky v kosmetických přípravcích. Pro vybrané zástupce jsou popsána jejich specifika, metody kontroly a sledování. Dále jsou také uvedeny dermatologické problémy související s ...
 • Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin 

  Stávková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí ...
 • Obsah alergenních vonných látek ve vybraných typech potravin 

  Fidrichová, Ivana
  Táto práca popisuje vlastnosti, pôvod, použitie a metódy získania vonných látok rastlinného pôvodu, ktoré sú bežnou súčasťou potravinárskych výrobkov. Hoci aromatické látky nepatria k hlavnej skupine alergénov, v mnohých ...
 • Obsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Maňáková, Adriena
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný výrobek. Dále jsou charakterizovány ...
 • Přítomnost alergenních vonných látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Plevová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách a jejich vlivem na senzorické vlastnosti těchto cukrovinek. Teoretická část je zaměřena na 26 potenciálně alergenních látek ...
 • Stanovení vonných látek rostlinného původu v potravinách 

  Jelínková, Monika
  Aromaticky aktivní látky vhodné k aromatizaci potravin jsou především rostlinného původu. Je nutné brát v úvahu i možné alergenní účinky některých z nich. Teoretická část této práce obecně charakterizuje vonné látky ...
 • Stanovení vonných látek s alergenními účinky 

  Obrdlíková, Blanka
  Práce se zabývá stanovením vonných látek s alergenními účinky v kosmetických přípravcích. Teoretická část je zaměřena na popis kosmetických přípravků, použití vonných látek při přípravě kosmetických přípravků, získávání ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích 

  Novotná, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích. Úvodem je popsán výskyt, metody získávání a využití těchto látek. Jsou nepostradatelnou součástí především kosmetických výrobků, ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovení 26 nejdůležitějších alergenních vonných látek v potravinách, jako modelové vzorky byly vybrány sypané bylinné aromatizované čaje. Jednou z hlavních charakteristik ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Škopová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Ascherová, Adriana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vonné látky vyskytující se v potravinách. V teoretické části popisuje jejich vlastnosti, použití vonných látek rostlinného původu pro aromatizaci potravin a poukazuje na jejich možné ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách a kosmetických výrobcích 

  Obrdlíková, Blanka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovení alergenních vonných látek v různých matricích. V rámci Evropské legislativy je vymezeno 26 potenciálně alergenních látek, jejichž obsah v kosmetických výrobcích ...