Now showing items 1-9 of 9

 • Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle 

  Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Zubík, Pavel; Štefan, David (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Paper presents results of the experimental research and computational modeling aimed on cavitating vortical structures induced by swirling flow. An experimental circuit was built with swirl generator and converging-diverging ...
 • Hydraulické charakteristiky proudění v kavitačních tryskách 

  Gríger, Milan
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění hydraulických charakteristik pro několik druhů kavitačních trysek, vliv rotace kapaliny na tyto hydraulické charakteristiky a vizualizace kavitujícího proudění. Diplomová práce ...
 • Kavitující proudění v konvergentně-divergentní trysce 

  Hlaváček, David
  Diplomová práce se zabývá kavitujícím prouděním vyvolaným rotací kapaliny v konvergentně-divergentní trysce, která simuluje vírový cop za oběžným kolem vodní turbíny. Je provedeno měření na experimentální trati v laboratoři. ...
 • Od tornáda k vodní turbíně 

  Jízdný, Martin
  Předložená bakalářská práce se zabývá vírovým pohybem a obsahuje dvě hlavní části. První část popisuje především principy vzniku a vývoje vírového pohybu v přírodě a v technické praxi. V obou těchto oblastech lze nalézt ...
 • Přisávání plynů do proudící kapaliny. 

  Matlák, Jiří
  Cílem této práce je prohloubit poznatky v oblasti vypouštění tekutin z nádoby s volnou hladinou výtokovým otvorem definovaného tvaru. V závislosti na výchozích podmínkách systému dochází k postupnému vytváření úplného ...
 • Studium vlastností kovových tenkých vrstev a nanostruktur pomocí rastrovací sondové mikroskopie 

  Doupal, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlastností tenkých kovových vrstev a nanostruktur pomocí rastrovací sondové mikroskopie. Studovány jsou magnetické vlastnosti, a to pomocí mikroskopie magnetických sil, což je jedna ...
 • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

  Jobánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...
 • Vírové struktury s kavitujícím jádrem 

  Švaňhal, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje na kavitaci ve vírových strukturách, která se v praxi vyskytuje například v savkách Francisových turbín při neoptimálních průtocích, kde má podobu vírového copu. Byl proveden experiment na trati ...
 • Vodní elektrárna se Zotlötererovou vírovou turbínou 

  Drobná, Monika
  Bakalářská práce pojednává o možném využití hydroenergetického potenciálu na řece Oslavě v profilu Pilského jezu. V úvodu jsou uvedeny možnosti využití hydroenergetického potenciálu, dále je vybrána a popsána vhodná turbína ...