Now showing items 1-8 of 8

 • Numerický model uspořádání dutých vláken v tepelném výměníku 

  Cabalová, Klára
  Tato práce se zabývá numerickým uspořádání vláken v tepelném výměníku. Tepelný výměník je naskenován v průmyslovém tomografu a získaná data jsou reprezentována polem voxelů. V práci je uveden postup trasování fragmentů ...
 • Procedurální generování voxelových modelů 

  Hypeš, Tomáš
  Tato práce pojednává o technikách procedurálního generování a jeho využití při tvorbě voxelových modelů. Využity byly techniky jako Perlinův šum, Voroného diagram, L-systémy apod. Tyto znalosti jsou následně využity pro ...
 • Real-Time Volumetric Terrain Rendering 

  Koblížek, Aleš
  Tato práce popisuje způsob implementace volumetrického terénu s důrazem na modifikovatelnost v reálném čase. Použitá datová struktura je bitové pole - materiál terénu není potřeba ukládat, takže pro uložení každého vzorku ...
 • Rekonstrukce 3D geometrie na základě diskrétních volumetrických dat 

  Svěchovský, Radek
  Převod diskrétních volumetrických dat na jejich povrchovou reprezentaci je dnes relativně běžnou operací. Standardním řešením tohoto problému je užití algoritmu Marching cubes, který ačkoli je jednoduchý a robustní, produkuje ...
 • Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota 

  Babinec, Adam
  Tato práce je věnována problému pasivní stereovize v moderní robotice. Práce zahrnuje návrh a implementaci autonomního systému pasivní binokulární stereovize pro navigaci mobilního robota. Třídimenzionální hloubková mapa ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Varga, Marek
  Tato práce se zabývá využitím teoretických poznatků z oblasti počítačové grafiky a vektorové matematiky při zpracování a zobrazení objemových dat. Popisuje více způsobů vizualizace objemových dat a jejich optimalizaci. K ...
 • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

  Kubovčík, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...
 • Zobrazení volumetrických dat ve webovém prohlížeči 

  Fisla, Jakub
  Táto práca skúma možnosti zobrazovania akcelerovanej 3D grafiky v okne webového prehliadača. Konkrétne sa zaoberá zobrazením medicínskych volumetrických dát. Zameriava sa na využitie algoritmu ray casting, jeho kvalitu a ...