Now showing items 1-1 of 1

  • Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek. 

    Palátová, Marcela
    Cílem diplomové práce je představení novinek a trendů při výstavbě netuhých vrstev vozovek, které se využívají ve světě. Práce je zaměřena na přehled povrchů, které přispívají ke snížení hlukové zátěže z dopravy, a na ...