Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí 

  Kadlec, Radim
  Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím ...
 • Architektura a umění 

  Zádrapová, Lucie
  V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nové městské galerie v Litomyšli. Součástí práce byla i počáteční analýza města a vybrání vhodné parcely. V případě mého návrhu se parcela nachází na křižovatkách ulic Havlíčkova, ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Morfologie zbroje 

  Bařák, Hynek
  Ve své bakalářské práci jsem velmi inspirován středověkem, který má velký vliv na moji tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímám, a provází mě prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské ...
 • Návrh koncepce výrobní linky pro výrobu vícevrstvých desek plošných spojů s mikropropoji 

  Libich, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou desek plošných spojů a to především typu HDI s mikropropoji. Jejím cílem je navrhnout a realizovat výrobní linku na výrobu vícevrstvých DPS přesněji čtyřvrstvých DPS s využitím ...
 • Osobní rovina melancholie 

  Kubátová, Veronika
  Bakalářská práce na téma Osobní rovina melancholie. Toto téma již od samého počátku vycházelo z podstaty, že se tato práce bude dotýkat mně osobně a bude vycházet z podstaty mé osobnosti a navazovat na mé předchozí přístupy ...
 • Polička - bydlení na hraně města a krajiny 

  Papcun, Peter
  Keď spím, nachádzam sa v najintímnejšej možnej vrstve. Keď sa prebudím, nachádzam sa v posteli vedľa partnera, s ktorým vytváram vrstvu väčšiu ako tá predošlá. My a naša posteľ. Kúpeľňu zdieľam s mojou rodinou a v kuchyni ...
 • Softwarové architektury a návrhové vzory ve webových aplikacích 

  Kašpar, Jan
  Práce popisuje charakteristické rozdíly mezi softwarovými architekturami a návrhovými vzory pro webové aplikace. Hlavní teoretickou částí je rozbor a porovnání tří vzorů určených pro stavbu webových aplikací a jejich ...
 • Vliv morfologických vlastností oxidu titaničitého na fyzikálněchemické vlastnosti fotokatalytických povlaků 

  Saňák, Tomáš
  Tato bakalářská práce zkoumá dvě různě mleté kapalné disperze s obsahem oxidu titaničitého a vrstvy jimi tvořené. První disperze byla poskytnuta od partnerů z COC s.r.o. Pardubice a byla připravena vysokoenergetickým mletím. ...
 • Vrstvy 

  Procházka, Přemysl
  Série obrazů tématizující ženu-vojačku. Práce s vrstvami a materiálem (pro zobrazení lidského těla je použita hlína). Práce s galerijní instalací.
 • Webový editor audia 

  Kadlčík, Stanislav
  Diplomová práce Webový editor audia se zabývá specifikací požadavků, výběrem technologií pro realizaci i samotnou implementací audio editoru. Práce využívá mo­derních přístupů standar­dů HTML5. Je rozdělena na klientskou ...