Now showing items 1-20 of 22

 • Moderní metody výroby děr v kovových materiálech 

  Kříž, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a popsání moderních metod výroby děr. První část práce se zabývá rozdělením metod, popisem výroby, dosažitelnými technologickými parametry a dokončovacími metodami výroby. Druhá ...
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Návrh technologie výroby zvolené součásti a aplikace navržených změn do výrobního procesu 

  Turčín, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti „přítlačná deska“. U zvolené součásti je proveden konstrukční a materiálový rozbor. V práci jsou shrnuty teoretické předpoklady potřebné k řešení zvolené ...
 • Návrh vrtacího ramena pro obráběcí stroj 

  Štancl, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a deformační analýzou reálné konstrukce, která je doplňkem obráběcího stroje. Úvodní část se věnuje teorii technologie vrtání a rozšíření možností obráběcího stroje pro tuto ...
 • Obrábění součásti "Stator elektromotoru" ve firmě PBS Velká Bíteš. 

  Komínek, Jiří
  Ve své práci jsem představil nový způsob výroby součástí ,,stator elektromotoru“ ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s, kterým je možné nahradit stávající technologii. Při sestavování této práce jsem použil ...
 • Obrábění vulkanizačních forem z hliníkových slitin 

  Kaška, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně ...
 • Racionalizace technologie vrtání 

  Rozum, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných vrtacích nástrojů. 

  Malina, Jiří
  Všeobecný popis technologie vrtání se zvláštním zaměřením na vysoce výkonné vrtací nástroje. Jejich rozdělení jak typové, tak z hlediska využití. Rozbor a porovnání nástrojů od jednotlivých předních výrobců s doporučením ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných vrtacích nástrojů. 

  Malát, Jan
  Všeobecný popis vrtacích nástrojů a řezných materiálů pro vysokovýkonné vrtání. Jejich rozdělení z hlediska konstrukčních, technologických a ekonomických parametrů. Rozbor a následné porovnání jednotlivých vrtacích nástrojů ...
 • Řešení technologie součásti "Nátrubek" ve firmě ČKD Hradec Králové. 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní dokumentace pro zadanou součást „Nátrubek“ pro univerzální a CNC stroje. Výroba součásti je navržena základními obráběcími metodami (tj. soustružení, frézování a vrtání). Zhodnocení je provedeno ...
 • Řezné nástroje pro hluboké vrtání a jejich využití v praxi 

  Sedlář, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro hluboké vrtání. První část je zaměřena na základní popis vrtacího procesu, rozdělení vrtacích nástrojů podle jejich konstrukce a v neposlední řadě je zde uvedena charakteristika i ...
 • Řezné síly při vrtání vláknově vyztužených kompozitů 

  Režný, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vláknově vyztužené kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, užití, vývoje a výroby. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a vyhodnoce-ní ...
 • Sestavení nové varianty výroby součásti "základová deska" 

  Briš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení nové technologie pro výrobu součásti „základová deska“, která má tvar plochého kvádru se stupňovitými výstupky. Součást se bude vyrábět v sérii 100 kusů. Hlavními body práce budou ...
 • Sledování zakázky při výrobě atypických vrtacích nástrojů 

  Chuchma, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování průběhu zakázky ve vybrané strojírenské firmě. Zakázka se svými požadavky od zákazníka liší svou atypičností oproti sériově vyráběným výrobkům. Zakázka je sledována od podání ...
 • Technologický proces součásti "hydraulický válec" 

  Cejpek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti ‘‘hydraulický válec‘‘ v podmínkách firmy S&K TOOLS spol. s r. o. V úvodu práce je proveden rozbor stávajícího technologického procesu. Cílem ...
 • Technologie vrtání a vrtací přípravky 

  Adam, Jan
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, konstrukce přípravku pro danou součást a její posouzením z hlediska technologického a ekonomického. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání a ...
 • Technologie výroby kombinovaných řezných nástrojů 

  Rusz, Radek
  V práci je řešena technologie výroby stupňovitého vrtáku z materiálu slinutých karbidů. Nejprve je provedena rešerše současných druhů monolitních stopkových řezných nástrojů, po které následuje rozbor nástrojového materiálu ...
 • Tříosá pracovní jednotka 

  Horák, Michal
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro tříosou CNC pracovní jednotku, návrh a konstrukční zpracování daného stroje. Tato práce je koncipována do několika částí, které se zabývají automatizovanými výrobními soustavami, ...
 • Vylepšení technologie vrtání příruby pro ponorný elektromotor 

  Veselský, Radim
  Tato bakalářské práce má za cíl seznámení s technologií vrtání, posouzení stávajícího technologického postupu a návrh sdruženého vrtacího nástroje. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání, popisu ...
 • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...