Now showing items 1-7 of 7

 • Montovaná železobetonová konstrukce výrobní haly s administrativou 

  Sitta, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit vybrané prvky montované železobetonové výrobní haly s administrativou, a to na mezní stav únosnosti dle platných norem. Specifikem výrobní haly je pojízdný mostový jeřáb s ...
 • Návrh vybraných prvků železobetnové konstrukce 

  Klust, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové křízem vyztužené základové desky administrativní budovy ve třech variantách. V první variantě je deska o konstatní tloušťce. Druhá varianta je deska s náběhy. Třetí varianta ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Statické řešení bytového domu 

  Svobodová, Barbora
  Předmětem diplomové práce je statické řešení vybraných železobetonových prvků bytového domu. Konkrétně je řešena železobetonová stropní deska nadzemního podlaží, lokálně podepřená deska podzemních garáží, nejvíce namáhaný ...
 • Statické řešení věžového vodojemu 

  Roudný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce věžového vodojemu. Řešení obsahuje návrh a posouzení všech hlavních prvků vodojemu dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení šířky ...
 • Zajištění stavební jámy a založení objektu SONO v Brně 

  Ondráček, Jaroslav
  Předmětem práce je zajištění stavební jámy a založení objektu SONO v Brně na ulici Veveří.Požadavkem je zajistit ekonomický a bezpečný návrh konstrukce. Výpočetkonstrukce byl proveden v programovém systému FINE GEO 5 - ...
 • Železobetonová montovaná hala 

  Hubačková, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřená na návrh vybraných prvků montované železobetonové konstrukce haly. Prvky určené k návrhu jsou předpjatý vazník, vaznice, sloup, kalich a pilota. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA ...