Now showing items 1-1 of 1

  • Hloubkové vrty v geologii 

    Kudrna, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled používaných technologií a techniky pro hloubkové vrtání v geologii. V bakalářské práci jsou popsány používané způsoby hloubení vrtů. Dále jsou zde popsány běžně využívané vrtné ...