Now showing items 1-11 of 11

 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Letecké motory do konce druhé světové války 

  Falta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá letadlovými pístovými motory do konce 2. světové války. Mapuje známé, nejpoužívanější i netradiční typy motorů dle časové osy. Z počátku pojednává o historii letectví a o prvním použití pístových ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. ...
 • Návrh letounu pro vlekání a základní akrobacii 

  Loutocký, Jiří
  Tato diplomová práce řeší koncepční návrh letounu pro vlekání a provádění základní akrobacie. Letoun je navržen dle předpisu CS-23. První část práce řeší koncepční návrh. Přesněji možné koncepce a výběr nejlepší z nich na ...
 • Návrh sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky 

  Dítě, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky. Na zá-kladě teoretických poznatků, a především podrobné analýzy již existujících sklopných vrtu-lí, byl vytvořen návrh sklopné vrtule. Tato ...
 • Optimalizace vrtulí pro bezpilotní prostředky s uvážením hlučnosti 

  Ecler, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací vrtulí s cílem snížení jejich hlučnosti. Na základě měření hluku sériových vrtulí byly zhodnoceny hlavní zdroje hluku vrtulí. Následnými 2D simulacemi proudění na jednotlivých ...
 • Pístové motory letadel 

  Nepraš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem pístových motorů letadel. Pozornost je věnována známým, netradičním nebo jinak zajímavým konstrukcím pístových leteckých motorů převážně z období druhé světové války. Před samotným ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření portfólia výrobků 

  Dítě, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, konkrétně rozšířením podnikatelského portfolia. Tímto rozšiřujícím produktem by mělo být rychloupínací zařízení, které slouží k rychlé instalaci a demontáži vrtulí na ...
 • Rekonstrukce sportovního letounu M-2 Skaut - zástavba pohonné jednotky. 

  Zakopal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem uložení pohonné jednotky UL260i pro letoun M-2 Skaut na základě předpisů CS-VLA a LSA. Dělí se na analýzu návrhových podmínek, určení faktorů ovlivňujících geometrii lože, vlastní pevnostní ...
 • Rozbor koncepcí multirotorových bezpilotních prostředků 

  Zeman, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout multicopter s velmi vysokou výdrží ve vzduchu v porovnání s běžně dosahovanými výkony. Začátek je věnován popisu běžně užívaných termínů a komponent u multicopterů s MTOW do 20 kg. ...