Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace vstřikovacího systému s tlakovým zásobníkem na vznětový motor 

  Šiška, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá zástavbou nejmodernějšího vstřikovacího systému Common-Rail na čtyřválcový traktorový vznětový motor. Následující aplikace je přestavbou ze zastaralého systému s řadovými vstřikovacími čerpadly. ...
 • Aplikace vstřikovacího systému s tlakovým zásobníkem na vznětový šestiválcový motor 

  Pacovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zástavbou vstřikovacího systému Common Rail na vznětový šestiválcový motor. Jedním z cílů práce je získat široký přehled o vstřikovacím systému s tlakovým zásobníkem a vyhodnotit vývoj v této ...
 • Aplikace vysokotlakého palivového systému na vznětový motor 

  Ševčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl vytvořit návrh nového konstrukčního řešení vysokotlakého palivového systému pro vznětový motor. Návrh se odvíjel od požadavků zadavatele, tedy společnosti Zetor. Byl vybrán palivový systém Common ...
 • Instalace vstřikovacího systému na traktorový motor 

  Svršek, Michal
  Cílem této práce je navrhnout vestavbu nového vstřikovacího zařízení na stávající traktorový motor a zkonstruovat nové součásti nutné pro správnou funkci tohoto vstřikování. V neposlední řadě je nastíněno umístění dalšího ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

  Moravec, Tomáš
  Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
 • Možnosti vstřikovacího systému common-rail 

  Smilek, Tomáš
  Tomáš Smilek Možnosti vstřikovacího systému common-rail BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím systémem common-rail. Popisuje historii ...
 • Optimalizace procesu lisování kuliček do těles vstřikovačů 

  Kadlecová, Petra
  Práce pojednává o lisovací stanici montážní linky firmy Bosch Diesel v Jihlavě, na které probíhá zaslepování technologického otvoru v tělese vstřikovače zalisováním kuličky s přesahem. Cílem práce je odhalit pomocí několika ...
 • Systém Common Rail na šestiválcovém traktorovém motoru 

  Černoch, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá instalací moderního vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na šestiválcový traktorový motor. Tento systém nahrazuje vstřikovací systém s řadovým čerpadlem. Instalace systému Common ...
 • Systém common rail pro čtyřválcový vznětový motor 

  Brhel, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá instalací vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na čtyřválcový traktorový vznětový motor. Diplomová práce se v úvodní části věnuje vstřikovacím systémům vznětových a traktorových ...
 • Systém common-rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor 

  Ošmera, Petr
  Tato diplomová práce na téma „systém common rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor“ je zaměřena na aplikaci moderního vstřikovacího systému common rail pro již existující traktorový motor. Diplomová práce pojednává ...
 • Vstřikovací systémy užitkových automobilů 

  Horníček, Petr
  V této bakalářské práci popisuji části palivového systému a jejich funkci. Dále je zde uveden přehled nejpoužívanějších vstřikovacích systémů s principem činnosti, výhodami a nevýhodami daného provedení. Také je zde ...
 • Vysokotlaké vstřikovací systémy 

  Bernátek, Vojtěch
  Tato práce se zaměřuje na vysokotlaké vstřikovací systémy. Uvádí některé typy naftových i benzínových palivových systémů. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody daných systémů a jejich základní konstrukční rozbor.
 • Vývoj a perspektivy systému common rail 

  Gach, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vstřikovací systém s vysokotlakým zásobníkem Common Rail. Popisuje počátky systému, jeho princip a funkci jednotlivých části systému. Zabývá se rovněž vývojem jednotlivých generací ...
 • Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů 

  Sikora, Ondřej
  Bakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První část práce se věnuje palivovému ústrojí, která čtenáře vtáhne do všeobecné problematiky ...