Now showing items 1-16 of 16

 • Konstrukční návrh 3-osého manipulátoru 

  Štol, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá především konstrukčním návrhem 3-osého manipulátoru určeného pro manipulaci se záliskem – ložiskem a výliskem kladky, který je produktem vstřikovacího lisu. Součástí práce je i technicko – ...
 • Moderní trendy ve výrobě vstřikovacích lisů 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je porovnat modernější elektrický a klasický hydraulický stroj, rozdíly v jejich pohonu, uzavíracích jednotkách a vstřikovacích jednotkách. Porovnat stroje několika výrobců a to z hlediska ...
 • Návrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting 

  Bouček, Filip
  Diplomová práce se zabývá návrhem a uspořádáním nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting s.r.o, Jihlava. Přesněji se jedná o navržení několika možných variant uspořádání strojů nutných pro zpracování ...
 • Návrh technologie výroby autokoberce 

  Kavan, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve ...
 • Návrh technologie výroby plastové páčky 

  Stránský, Luboš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy na výrobu plastové páčky. V úvodu se nachází obecná literární studie zabývající se plasty a technologií vstřikování. Dále pokračuje studie zabývající se vstřikovacím ...
 • Návrh technologie výroby plastové základny časovače 

  Březina, Vít
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby plastového dílce. V první části se zabývá studiem teoretických vlastností plastů a jejich zpracováním použitelných pro zadaný problém. V druhé části je navrhnuta dvojnásobná ...
 • Návrh vstřikovací formy pro plastový dílec spřádacího stroje 

  Černohous, Josef
  Bakalářská práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti vstřikovacích forem se zaměřením na lisy, formy, druhy vstřikovaných materiálů. Zabývá se také technologií temperace forem. V druhé části se zabývá ...
 • Návrh výrobního procesu pro díl ze vstřikovací formy 

  Betáš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výrobního procesu pro díl vyráběný pomoci vstřikovací formy. Obsahuje kromě rozboru částí a funkcí vstřikovací formy také návrh konkrétního provedení výrobku podle požadavků zákazníka, ...
 • Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting 

  Šťastný, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání části lisovací linky na výrobu reflektorů ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., Jihlava. První část je zaměřena na popis stávajícího stavu uspořádání pracovišť lisovací ...
 • Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

  Heralt, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá ...
 • Technologie výroby plastového nástavce se závitem 

  Turek, Tomáš
  Diplomová práce řeší návrh výroby plastového dílu se závitem. Jako nejvhodnější byl vybrán materiál polyformaldehyd (POM) s výrobním označením Delrin 500P NC010 od společnosti Du Pont. Práce obsahuje část informující o ...
 • Technologie výroby plastového nosiče informace 

  Krejčí, Radek
  Bakalářská práce předkládá návrh výrobní technologie plastového nosiče informace, který je vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. V obecné literární studii jsou rozebrány plastové materiály a technologie ...
 • Technologie výroby tělesa konektoru z recyklátu 

  Brhel, Michal
  Výzkum vypracovaný během studia magisterského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá použitím recyklovaného plastu při vstřikování plastů a jeho vlivem na mechanické vlastnosti výlisku. Zkoumané těleso je výrobkem ...
 • Technologie výroby základny přístroje z plastu 

  Vyškovský, Stanislav
  Technologie vstřikování termoplastů má široké využití ve všech odvětvích spotřebního a elektrotechnického i automobilového průmyslu. Největší výhodou této výrobní technologie je velký stupeň automatizace a dobrá opakovatelnost ...
 • Vstřikování plastických hmot 

  Heralt, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci forem pro vstřikování termoplastických hmot. Technologie pro výrobu plastových výrobků jsou technologie, které se stále více podílí na výrobě nejrůznějších výrobků od technických ...
 • Zavedení a optimalizace linky pro výrobu bimetalických komor do vstřikovacích lisů 

  Eliáš, Lumír
  Tato práce se zabývá objasněním a efektivním řešením počátečních problémů při zavádění zcela rozdílného typu výrobní linky v dosavadním provozu. Práce je založena na identifikaci a eliminaci nepříznivých jevů při chodu ...