Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie zpracování plastů 

    Kubíček, František
    Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...
  • Výroba součásti "Vymezovací kryt" 

    Pšenka, Jakub
    Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF30FR pomocí technologie vstřikování plastů. V úvodní části je shrnut současný ...