Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby 

  Majerčíková, Erika
  Práca sa zaoberá optimalizáciou technológie výroby plastového uzáveru tuby vyrábaného vstrekovaním. Veľkosť výrobnej série je 5 000 000 kusov ročne a minimálna doba výroby je 5 rokov. V práci je spracovaná literárna štúdia ...
 • Technologie výroby plastového vrchního krytu 

  Majerčíková, Erika
  Práca sa zaoberá návrhom technológie výroby plastového vrchného krytu - technológiou vstrekovania termoplastov. Výrobná séria je stanovená na 500 000 kusov, pre ktorú je požadovaná doba dodania 9 mesiacov. V prvej časti ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Enekeš, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru 2307 predkladá návrh technológie výroby plastovej súčiastky – pätka nohy stola z materiálu polyamid Pa- 6. Na základe literárnej štúdie problematiky výroby technických ...