Now showing items 1-1 of 1

  • Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla 

    Heinz, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá fenoménem objevujícím se v hydrodynamických čerpadlech při pod-optimálním průtoku. Tímto fenoménem je vstupní recirkulace, jež je nežádoucím jevem v sání čerpadla. Tato recirkulace způsobuje ...