Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vstřikovací formy pro plastový dílec spřádacího stroje 

    Černohous, Josef
    Bakalářská práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti vstřikovacích forem se zaměřením na lisy, formy, druhy vstřikovaných materiálů. Zabývá se také technologií temperace forem. V druhé části se zabývá ...
  • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

    Jobánek, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...