Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov 

    Stejskal, Roman
    Vyhledávací studie obchvatu obcí Myslotín, Ondřejov, Ústrašín jenž je součástí přeložky I/34 (mezinárodní tah E551). Komunikace je vedena v extravilánu a bude navazovat na plánovaný obchvat Pelhřimova. Obsahem práce je ...