Now showing items 1-2 of 2

  • Design průtokového měřiče paliva 

    Lakomý, Vlastimil
    Tématem mé bakalářské práce je návrh designu krytu na průtokový měřič paliva. Jedná se konkrétně o Coriolisův průtokový měřič paliva, který využívá působení Coriolisovy síly. Návrh by měl splňovat požadavky pro moderní až ...
  • Design stolního lékařského spirometru 

    Monsportová, Kateřina
    Tématem této bakalářské práce je design stolního lékařského spirometru. Hlavním cílem je navrhnout přístroj s inovativním vzhledem a tvarováním, který bude poskytovat komplexní a profesionální vyšetření plic. Práce vychází ...