Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

    Kozák, Karol
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
  • Vytápění novostavby bytového domu 

    Dubisová, Daniela
    Bakalárska práca sa zaoberá vykurovacím systémom bytového domu v Brne. Budova má päť nadzemných podlaží a nie je podpivničená. Teoretická časť sa zaoberá dizajnovými telesami, ich rozdelením a porovnaním s doskovými. Vo ...