Now showing items 1-1 of 1

  • Metody zvýrazňující detaily ve fotografii 

    Hudziec, Tomáš
    Tato práce studuje 4 metody pro zvýrazňování detailů v digitálních fotografiích. Algoritmy metod jsou popsány a implementovány do stávajícího systému pomocí C++ a OpenCV. Metody jsou následně porovnány z hlediska časové a ...