Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Sudeková, Petra
  Bakalárska práca sa venuje problematike vymáhania pohľadávok a ich zaistenia u konkrétneho veriteľa. Zameriava sa na základné poznatky týkajúce sa tejto problematiky z pohľadu právneho, účtovného, daňového a ekonomického. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zajičková, Ľubica
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia obchodných pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Hlavným cieľom je analýza prístupu konkrétnej kapitálovej spoločnosti k obchodným pohľadávkam a spôsobe ich zaistenia, aby ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kvasová, Daniela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok z obchodného styku a aplikuje teoretické poznatky na vybranú kapitálovú spoločnosť. Na základe zistených výsledkov vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a ...
 • Zajištění a vymáhání závazků 

  Hlaváčová, Michaela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zaistenia a vymáhania pohľadávok. Práca je rozdelená na niekoľko častí. Teoretická časť charakterizuje pohľadávky z právneho, účtovného, daňového a ekonomického hľadiska. Analytická ...