Now showing items 1-11 of 11

 • Metody povlakování a analýzy povlaků 

  Rudy, Veronika
  Práce se zabývá problematikou povlakování řezných nástrojů. Shrnuje druhy materiálů pro řezné nástroje, charakteristiku hlavních metod povlakování, způsob úpravy nástroje před povlakováním a metody testování fyzikálních ...
 • Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů 

  Vondra, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Řešení technologie obrábění kulových čepů v podmínkách firmy TRW 

  Tichánek, Martin
  Obsahem je zefektivnění obráběcího procesu. Rozbor stávajícího stavu obrábění kulového čepu. Volba alternativ břitových destiček a utvařečů třísky. Vyhodnocení utváření třísky. Změna dráhy dokončovací břitové destičky. ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Podešva, Lukáš
  První část této práce, uvádí základní poznatky o řezné keramice (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití, výroba) a hodnotí tento nástrojový materiál z hlediska řezivosti. Druhá část je zaměřena ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Vampola, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru). Zabývá se jejich fyzikálními, mechanickými a řeznými vlastnostmi, výrobou a efektivním užitím. ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Grausgruber, Jiří
  První část této práce, uvádí základní poznatky o supertvrdých řezných materiálech (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, pou-žití, výroba) a hodnotí tyto nástrojové materiály z hlediska řezivosti. ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Vyhodnocení opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení. 

  Kružík, Petr
  Tato práce sleduje vznik opotřebení u vybraných typů vyměnitelných břitových destiček při soustružení tepelně zpracovaného válcového obrobku. Destičky jsou vybrány z oblasti slinutých karbidů a cermetů povlakovaných i ...
 • Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy 

  Mikel, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje souhrnné informace o CAD/CAM v oblasti výroby. Dále pak řešení součásti ze součástkové základny malé firmy ve vybraném softwaru. V řešení je popis volby jednotlivých nástrojů, výrobních operací a ...
 • Zkoušky řezivosti vyměnitelných břitových destiček pro obrábění kolejových součástí 

  Szczygiel, Pavel
  Práce se zabývá opotřebením vyměnitelných břitových destiček během obrábění železničních náprav ve společnosti BONATRAS GROUP a.s. Popisuje technologický postup výroby v této společnosti a základní druhy opotřebení břitových ...