Now showing items 1-2 of 2

  • Železobetonová konstrukce nádrže 

    Beran, Jakub
    Předmětem bakalářské práce je vypracování statického řešení železobetonové nádrže. Stanovení vnitřních sil pomocí metody konečných prvků v programu Scia Engineer 16.1, kdy byla použita interakce s podložím a porovnání ...
  • Železobetonová konstrukce pro násypku na obilí 

    Jakubcová, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem železobetonové konstrukce pro násypku na obílí. Konstrukce je umístěna z větší části v zemi a je jednou stěnou opřena o podzemní stěnu mlýna. Stěny jsou propojeny ...