Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza ukazatelů společnosti Bohemia asfalt s.r.o. pomocí časových řad 

  Fischerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firmy BOHEMIA ASFALT s.r.o. s využitím statistických metod. Popisuje teoretická východiska potřebná pro analýzu časových řad a zobrazuje zpracování vybraných ukazatelů pomocí časovývch ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Drašnar, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy podniku AMT výšivka spol. s r.o. za určitě časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách potřebnou k úspěšné analýze a samotný rozbor výsledků ...
 • Analýza vybraných ukazatelů České pošty s.p. pomocí časových řad 

  Drága, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na statistickou analýzu vybraných ukazatelů společnosti Česká pošta, s. p. v časových řadách v letech 2002 – 2010. Práce má dvě části. Část teoretickou, ve které jsou vysvětleny důležité ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy AWT a.s. pomocí časových řad 

  Svobodová, Marie
  Tématem této bakalářské práce je analýza ukazatelů v dopravně-logistické firmě Advanced World Transport a.s. pomocí časových řad. První část práce shrnuje statistické metody potřebné k praktické části, druhá je zaměřena ...
 • Analýza vybraných ukazatelů podniku JP a.s. Šumperk pomocí časových řad 

  Štancl, Marek
  Obsahem této práce je analýza vybraných ukazatelů podniku JP, a. s., Šumperk za posledních 9 let pomocí časových řad. Metoda časových řad nám umožňuje využít teoretické poznatky z oblasti statistiky a aplikovat je na řízení ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o pomocí časových řad 

  Křivánek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o. pomocí časových řad se zaměřením na nákladové ukazatele s využitím teoretických poznatků z oblasti statistiky a jejich aplikací na ...
 • Analýza výkonnosti firmy MIDA, a.s. pomocí časových řad 

  Bříza, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy, kde je především využito statistických metod rozboru časových řad účetních a finančních ukazatelů firmy. Pro analýzu vybraných položek se používá časových řad a jejich ...
 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Měření horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi 

  Zbránek, Jakub
  Předmětem diplomové práce je sledování horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi v obci Smědčice. Popsán je celý postup vyhotovení výsledného elaborátu od vybudování vztažné sítě a sítě pozorovaných bodů po závěrečné ...
 • Monitoring pohybů skalních bloků 

  Nezvalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2011. Cílem práce je zaměření ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad 

  Všianský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá společností Authentica, s.r.o. Pro tuto společnost je v práci zpracováno několik finančních ukazatelů pomocí analýzy časových řad v průběhu posledních 9 let. Cílem práce je využití statistických ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Lukesová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu. Sledovaný skalní blok se nachází před vstupem do Sloupsko-šošůvské jeskyně, v obci Sloup. Zaměření je provedeno z důvodu ...
 • Stanovení pohybů skalních bloků 

  Smolinka, Martin
  Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. ...
 • Uplatnění statistických metod při posuzování finanční výkonnosti podniku 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím statistických metod v praxi. Z oboru statistiky je v práci použita regresní analýza a analýza časových řad, díky kterým dochází ke kritickému zhodnocení finanční situace společnosti ...
 • Určení pohybu skalních bloků 

  Pončíková, Monika
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků a balvanů v propadání Nová Rasovna. Cílem práce je zaměření etapy č. 18 a etapy č. 19 v roce 2013. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2012. Dosažené ...
 • Určení pohybu skalních bloků 

  Slováček, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá určováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda, nedaleko obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce je navázána na výsledky z předešlých let 2004 - 2013. Cílem je zaměření ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití statistických metod v praxi, zvláště pak se zajímá o finanční analýzu společnosti HELIX Liberec s.r.o. vyjádřenou vybranými ekonomickými ukazateli v časových řadách v letech ...