Now showing items 1-3 of 3

 • Efektivní algoritmy pro vysoce přesný výpočet elementárních funkcí 

  Chaloupka, Jan
  Vysoce náročné výpočty jsou v dnešní době stále žádanější. Ať už se jedná o simulace na úrovni atomů, kde každá číslice je důležitá a nepřesnost ve výpočtu může způsobit znehodnocení výsledku nebo numerické aproximace při ...
 • Numerické výpočty určitých integrálů 

  Mikulka, Jiří
  Aplikace určitého integrálu funkcí více proměnných proniká stále do více průmyslových odvětví a vědeckých disciplín. Požadavky kladené na řešení těchto problémů (např. vysoká přesnost, vysoká rychlost výpočtu, aj.) jsou ...
 • Vícenásobné integrály 

  Valešová, Nikola
  Problematika výpočtu určitých integrálů a diferenciálních rovnic stále tvoří významnou část několika vědeckých disciplín a řešení úloh integrálního počtu se vyskytuje také ve spoustě průmyslových odvětví. Při řešení těchto ...